News & Events

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรม  Intercontinental  กรุงเทพฯ โดย นายวิโรจน์  โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน  ให้กับลูกค้า CAT และ IBM เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำในบริการ Cloud ของประเทศไทย

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  และ  นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาบริการคลาวด์ ซึ่ง CAT เลือกไอบีเอ็มเป็นพันธมิตรรายแรก ด้วยความมั่นใจในเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งของไอบีเอ็มด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง&nb