eye candy

Cloud ช่วยให้คุณบอกลาปัญหาเรื่อง IT

 • ลดต้นทุนทางด้าน IT

  บริการ Cloud สามารถช่วยลดรายจ่ายเกี่ยวกับ IT infrastructure ได้ โดยเมื่อคุณใช้บริการ Cloud สิ่งที่คุณจะต้องจ่ายมีเพียงแค่ค่าใช้บริการตามจำนวนทรัพยากรทางด้าน IT ที่คุณต้องการใช้งานจริงๆ เท่านั้น คุณไม่ต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมากๆ ในการซื้อ hardware หรือ IT infrastructure มาเผื่อไว้ล่วงหน้าอีกต่อไป

 • สะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

  คุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนระบบ Cloud ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีเครื่องมือเข้า Internet

 • ยืดหยุ่นในการใช้บริการ

  คุณสามารถปรับเพิ่ม – ลด Resource บน Cloud ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องระบบ และไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ Hardware เพิ่มเติม

 • มีความปลอดภัยสูง

  ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบล่ม หรือกลัวการโดนแฮกเกอร์เข้ามาป่วน เราพัฒนาระบบ Cloud ให้มีความปลอดภัยสูงโดยใช้ระบบ Firewall, Backup และระบบความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล