eye candy

สะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

คุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนระบบ Cloud ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีเครื่องมือเข้า Internet